Hoe werkt Ondévit?

Wij zelf en alles om ons heen bestaan uit energie.

Deze energie is opgebouwd uit trillingen.

Deze trillingen kunnen zich verdichten naar massa; dat wil zeggen alles wat je om je heen kunt waarnemen. Zoals een plant, dier, mens, micro organismen (bacteriën/ virussen / schimmels/ parasieten etc.). Maar ook bijvoorbeeld een steen, een tafel, een huis, voorwerpen zoals een balpen, keukengerei, groente en fruit, ons sterrenstelsel etc.


I
n de oertijd  communiceerden de mensen met geluiden en kreten. Geluid bestaat ook door trilling. Naarmate de evolutie vorderde, ging men over tot het gebruik van tekens en later ontstond het schrift. Zo kon men over grotere gebieden met verschillende mensen communiceren, zowel in gesproken als geschreven vorm, en konden we uitleggen wat we bedoelden.

De trillingen van informatieoverdracht, zowel in gesproken als de geschreven vorm, zitten opgeslagen in ons geheugen, en dus ook in het geheugen van onze cellen. Ons brein werkt op deze manier in feite net als een computer; informatie wordt opgeslagen, verwerkt, en gebruikt.

In 1983 heeft de Franse natuurkundig Ingenieur Claude Onillon een methode ontwikkeld  vanuit de
kwantummechanica, waarbij met behulp van een speciaal ontwikkeld systeem gemeten kan worden wáár en aan welke informatie we onze energie verliezen of hebben verloren. Na lang onderzoek heeft hij ontdekt dat met informatie op een speciaal ontwikkelde kaart, en een ring magneet, heel effectieve en sterke metingen kunnen worden gedaan.

In elk systeem is er sprake van energieverlies, wat tegelijkertijd samengaat met opstapeling van energie elders. Dit kan vast gaan zitten in de massa/materie in ons lichaam, zich verdichten. Dit met name onder invloed van allerlei omgevingsfactoren die spanningen kunnen veroorzaken. Als
gevolg hiervan,  kunnen signalen gegeven worden door het lichaam; zoals pijn, allerlei lichamelijke en mentale klachten, of men wordt ziek.

De resultaten van de Ondévit-methode hebben aangetoond dat het testen doorwerkt op celniveau. Het maakt het niet uit met welke klachten/vragen men getest wil worden.