Waarom een volgende test?

IEDERE ONDEVIT-TEST WERKT.

Bij: hoe gaat de test in zijn werk is uitgelegd dat elk woord 2 maal gemeten wordt: één maal met de spiertest, als de magneet op de informatie ligt; en één maal met de spiertest, als de informatie onder de magneet wordt weggehaald.

Het blijkt dus, dat het lichaam onderscheid kan maken tussen twéé vormen van opgeslagen informatie:

  • informatie die gezorgd heeft voor energieverlies, en de persoon dus afbrengt van een gezonde ontwikkeling, ofwel, gezondheid. In dit geval is er een verschil tussen beide meetmomenten met de spiertesten.
  • informatie die niet betekenisvol is voor de persoon en dus ook geen negatieve invloed heeft op zijn/haar gezondheid en ontwikkeling. In dit geval is er geen verschil tussen beide meetmomenten.

Zo heeft elk woord een eigen lading voor een persoon. Mede bepaald door eigen levenservaringen en ziektes, maar uiteraard ook door de erfelijke en familiaire achtergrond.

Alleen de cliënt weet, hetzij bewust of onbewust, welke lading of vervuiling dat woord bij hem/haar gegeven heeft en hoeveel energie hij/zij eraan heeft verloren.


Met een volgende test wordt er gekeken of er nog woorden uit de test naar voren komen vanuit de eerste test, en of daar eventueel verder achter gezocht moet worden. Zo kan de cliënt verder aan zijn herstel en/of ontwikkeling werken.

Het kan ook zijn dat er woorden nog steeds testen en de cliënt  “weet” meestal dat de klachten daar ook mee te maken hebben.

Of er meerdere testen nodig zijn, hangt af van de behoefte van de cliënt.

Omdat in de loop van de jaren er nieuwe Ondévit-technieken ontwikkeld zijn, zijn er vele mogelijkheden voor de cliënt om zich te laten testen en zo verder te werken aan het herstel van zijn/haar klachten. Of als de klachten verdwenen zijn, zichzelf verder  te ontwikkelen.  Ondévit werkt niet alleen aan herstel, maar kan ook preventief gebruikt worden. Meestal  “voelt” men wanneer men weer een Ondévit-test  wil. Dit kan na weken, maanden of zelfs jaren zijn.

Uit ervaring blijkt dat de meeste mensen 2 of 3 keer per jaar een Ondévit-test willen. Afhankelijk van hun behoefte aan persoonlijke groei. Als kinderen van jongs af aan getest worden, merken we dat ze vrijwel geen echte klachten meer hebben. Wél dat ze een test willen voor hun persoonlijke ontwikkeling. Zij lopen dan bijvoorbeeld op school ergens tegen aan, waardoor ze niet lekker functioneren. Na een test kunnen ze weer verder omdat ze zich “bevrijd voelen” van de belemmeringen.

Voor uw optimale ondersteuning volgt uw Ondévit therapeut regelmatig bijscholingen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van Ondévit.