Hoe gaat de Ondévit behandeling in zijn werk?

De cliënt ligt op de rug op de testtafel. De Ondevit-kaarten, met daarop geschreven woorden, worden op het lichaam gelegd. De therapeut legt een magneet op een van de kaartjes waarop bijvoorbeeld het woord "BACTERIE" staat.

De cliënt houdt een  arm loodrecht gestrekt naar boven, de therapeut geeft een druk tegen de arm, deze arm blijft sterk. Vervolgens haalt de therapeut het kaartje met het woord “BACTERIE” onder de magneet vandaan, en geeft weer een zelfde druk tegen de arm van de cliënt.

Er zijn dus 2 meetmomenten: 1 keer van de informatie mét de magneet, en 1 keer als de informatie wordt weggehaald van de magneet.

De meeste testen geven geen verschil tussen meetmoment 1 en 2. Maar als de arm nu naar beneden gaat bij het 2e meetmoment, is er wel een duidelijk aantoonbaar verschil. Dat wil in dit geval zeggen dat de cliënt zijn energie verloren heeft aan de informatie van het woord ”BACTERIE”. 

De magneet gaat dan weer terug op de informatie, dus op het betreffende kaartje. Het blijft op het lichaam liggen gedurende het verdere verloop van de test.

Als er een proces in gang wordt gezet door de geteste informatie die op de kaart staat, dan is dat te zien aan de spierkracht van de cliënt bij het 2e meetmoment, als de arm naar beneden gaat. Het testen heeft de impuls gegeven om de energie, of de informatie-opslag in het lichaam, te herstellen. Dit gebeurt met de snelheid van het licht, dus direct. Het herstel is begonnen.

De cliënt zelf laat voor 100% de informatie naar voren komen, en niet de therapeut.

De therapeut gaat verder met een volgend woord, totdat de cliënt via de test aangeeft dat de test klaar is. Zo komen allerlei woorden van onderwerpen aan bod. Vanuit het fysieke, het fysiologische ,  erfelijke, omgevings- en emotionele factoren.

Als de test klaar is worden de gevonden woorden in groepjes verdeeld en wordt voor iedere groep een Ondévit-flesje gemaakt. Gemiddeld komen er 5 flesjes uit de test.

 

Bekijkt u hier de korte film over de Ondévit behandeling: