Ondévit

WAT IS ONDÉVIT?

Genezen doen we zelf. De meeste aanvallen van ziektekiemen, van stress, emotionele tegenslagen of ongezonde gewoontes komen wij op eigen kracht te boven.  Maar soms lukt ons dat niet. Dan zijn we onvoldoende in balans. Onze energie stroomt niet vrij door ons heen en wij worden ziek; een klein beetje, chronisch, of zelfs ernstig. Lichaam en geest zijn van slag.


De ONDÉVIT-therapie van de Franse ingenieur Claude Onillon is een methode die teruggaat op de oeroude wetenschap dat ziekte en andere klachten alles te maken hebben met een gebrek aan evenwicht.

Met de ONDÉVIT-therapie kan heel precies worden vastgesteld waar en waarom u uit balans bent.

Zoals bij elke serieuze methode maakt de therapeut daarvoor gebruik van metingen.

Het unieke van Ondévit is, dat het de énige methode is waarbij het meten tevens het behandelen is. Dit gebeurt op drie niveaus:

- lichamelijk; zowel op macroniveau (wat zichtbaar is), als op microniveau (de cellen, moleculen, atomen)

- mentaal; gedachten, emoties.

- spiritueel; op het niveau van de geest van de persoon

Doordat Ondévit tegelijkertijd op alle drie niveaus werkt is het een waarlijk holistische methode.

Als de storingen in kaart zijn gebracht, wordt daarna, met behulp van de Ondévit-druppels, heel gericht uw zelfgenezende kracht gestimuleerd.

 

HOE WERKT ONDÉVIT?

Wij zelf en alles om ons heen bestaan uit energie. Deze energie is opgebouwd uit trillingen.

Deze trillingen kunnen zich verdichten naar massa; dat wil zeggen alles wat je om je heen kunt waarnemen. Zoals een plant, dier, mens, micro organismen (bacteriën/ virussen / schimmels/ parasieten etc.). Maar ook bijvoorbeeld een steen, een tafel, een huis, voorwerpen zoals een balpen, keukengerei, groente en fruit, ons sterrenstelsel etc.

HOE WERKT DE ONDÉVIT METHODE?

De manier waarop de Ondévit-methode werkt is te vergelijken met de streepjescode die we kennen in de supermarkt als we gaan afrekenen bij de kassa.

De informatie op het Ondévit-kaartje kun je vergelijken met de streepjescode, net als die op de boodschappen.

De magneet is te vergelijken met de scanner. Net als de streepjescode op de boodschappen wordt gescand, zo wordt ook de informatie van de kaart gescand door de magneet. De informatie wordt sterk opgenomen door uw lichaam en gaat door naar de computer (onze hersenen). De computer geeft dan weer informatie terug. 

HOE GAAT DE ONDÉVIT BEHANDELING IN ZIJN WERK?

De cliënt ligt op de rug op de testtafel. De Ondevit-kaarten, met daarop geschreven woorden, worden op het lichaam gelegd. De therapeut legt een magneet op een van de kaartjes waarop bijvoorbeeld het woord "BACTERIE" staat.

De cliënt houdt een  arm loodrecht gestrekt naar boven, de therapeut geeft een druk tegen de arm, deze arm blijft sterk. Vervolgens haalt de therapeut het kaartje met het woord “BACTERIE” onder de magneet vandaan, en geeft weer een zelfde druk tegen de arm van de cliënt.

Er zijn dus 2 meetmomenten: 1 keer van de informatie mét de magneet, en 1 keer als de informatie wordt weggehaald van de magneet.

WAAROM DE ONDÉVIT DRUPPELS?

De druppels zijn een noodzakelijk onderdeel van de test.

De woorden die uit de test naar voren zijn gekomen geven aan dat aan deze informatie energie verloren is gegaan. Met de test krijgt de cliënt maar één vorm van energie waarmee dit wordt gecompenseerd, namelijk magnetisme.

Net zoals informatie-overdracht ook via andere vormen van energie verloopt, denk dan aan geluid, warmte, elektriciteit, licht, heeft ieder levend wezen meerdere vormen van energie nodig om  op een zo volledig mogelijke manier de eigen energie weer aan te vullen.

WELKE EFFECTEN KAN MEN VERWACHTEN VAN EEN ONDÉVIT-TEST?


A.
 Iedere test werkt. Tijdens of na de test voelen de meeste cliënten zich opgelucht, vrolijk, of energiek. Het kan ook zijn dat men zich moe voelt. Deze effecten zijn er omdat de geteste woorden een “bevrijding” geven, alsof er een last van je af gaat, die je soms al jaren met je mee draagt. Dit bewust of onbewust, zoals bijvoorbeeld in het erfelijk materiaal.

 

B. Deze effecten stabiliseren zich weer vanzelf door de inname van de druppels. De meeste cliënten voelen zich ook als de druppels op zijn veel rustiger en energieker. Dat is logisch, omdat er een “belasting” van af is. Dit gevoel blijft doorwerken; men kan bijvoorbeeld een aantal maanden nog doorgaan met ontwikkelingen die de test in gang heeft gezet.

HET TESTEN VAN SPECIFIEKE PERSONEN EN VAN DIEREN

Denk hierbij aan zwangere vrouwen, baby's, kleine kinderen, gehandicapten, en dieren. 

WAAROM EEN VOLGENDE TEST

IEDERE ONDEVIT-TEST WERKT

Bij: hoe gaat de test in zijn werk is uitgelegd dat elk woord 2 maal gemeten wordt: één maal met de spiertest, als de magneet op de informatie ligt; en één maal met de spiertest, als de informatie onder de magneet wordt weggehaald. 

Het blijkt dus, dat het lichaam onderscheid kan maken tussen twéé vormen van opgeslagen informatie:

WELKE ONDERZOEKEN ZIJN ER INMIDDELS GEDAAN?

 Op deze pagina vindt u verschillende onderzoeken die betrekking hebben op de Ondévit methode.