Welke effecten kan men verwachten van een Ondevit-Test?

A. Iedere test werkt. Tijdens of na de test voelen de meeste cliënten zich opgelucht, vrolijk, of energiek. Het kan ook zijn dat men zich moe voelt. Deze effecten zijn er omdat de geteste woorden een “bevrijding” geven, alsof er een last van je af gaat, die je soms al jaren met je mee draagt. Dit bewust of onbewust, zoals bijvoorbeeld in het erfelijk materiaal.

B. Deze effecten stabiliseren zich weer vanzelf door de inname van de druppels. De meeste cliënten voelen zich ook als de druppels op zijn veel rustiger en energieker. Dat is logisch, omdat er een “belasting” van af is. Dit gevoel blijft doorwerken; men kan bijvoorbeeld een aantal maanden nog doorgaan met ontwikkelingen die de test in gang heeft gezet.

C. Cliënten merken ook dat ze meer afvalstoffen gaan uitscheiden. Je maakt jezelf “schoon” van de belaste energie. Het is ook raadzaam om voldoende water te drinken, zodat het lichaam zich kan reinigen.

D. Mocht het zijn dat er geen duidelijke veranderingen plaats vinden na 2 á 3 weken, dan kan men contact opnemen met de therapeut. Deze laat de cliënt even terug komen om te zien of de druppeldosering aangepast moet worden of dat er een getest woord een te zware lading heeft, waar wat extra ondersteuning aan gegeven kan worden. Men weet niet welke lading/vervuiling een woord ooit gegeven heeft. De cliënt wordt zich meteen bewuster wáár het probleem ligt en waar hij/zij tegenaan loopt, en kan weer verder met de flesjes gaan.

NB. DE ENERGIE HEEFT DE TIJD NODIG OM DE MATERIE VAN DE GETESTE WOORDEN TE HERSTELLEN. Dat betekent; per persoon verschilt het energieverlies en de dagelijkse levensstijl, en soms heeft het herstel dan letterlijk ook even de tijd nodig! Al gaat het met Ondévit een stuk efficiënter en sneller, we hebben immers onze klachten ook niet in een dag opgebouwd.

E. Als de cliënt heel veel energie heeft tijdens de druppelperiode, kan men wat minder nemen. Zo ook als men te weinig energie heeft, kunnen de druppels wat vaker genomen worden. Overleg eventueel met uw Ondévit-therapeut.

NB. Het kan zijn dat men zich zó energiek voelt, dat men van alles gaat ondernemen/opruimen. Geef ook dan lichaam en geest de rust en doe niet meer dan nodig is.
Anekdote hierbij; iemand met een hernia voelde zich zo goed , dat hij meteen z’n garage ging verbouwen, waardoor hij na een paar dagen weer last had van zijn rug!

F. Als flesjes erg snel leeg zijn of als ze nog redelijk gevuld zijn na 5 weken:
dat kan betekenen dat één of meer van de geteste woorden veel energieverlies heeft gehad. De persoon kan niet wachten ervanaf te zijn, of blijft er zo tegenaan lopen dat de persoon niet eens de energie heeft de druppels te nemen.
Meestal gaat het om een woord van een onderwerp in relatie tot de omgeving van de persoon of van de persoon zelf. De cliënt blijft constant energie verliezen aan een onderwerp/woord/persoon die ook uit de test naar voren gekomen was. Ook dan kan getest worden wat er aan de hand is en wat voor ondersteuning daaraan gegeven kan worden. Als het tijd is voor de volgende test dan wordt dat meteen meegenomen.

NB. Flesjes die na een tijd nog niet leeg zijn kan men te allen tijde gewoon op maken! Eventueel nieuwe flesjes van een volgende test kunnen meteen erachteraan genomen worden.