Welke onderzoeken zijn er inmiddels gedaan?

 Op deze pagina vindt u verschillende onderzoeken die betrekking hebben op de Ondévit methode.

 Statistische gegevens
Stichting Ondevit Nederland heeft een schatting gemaakt dat er ruim 60.000 mensen met de Ondevit-methode behandeld zijn. Op basis van gegevens kunnen we zeggen dat 49% van de cliënten 3 of minder behandelingen per klacht heeft gehad. Het gemiddeld aantal behandelingen is 3,8 per cliënt. 

In 2004 heeft het centrum in Zuid-Limburg een onderzoek uitgevoerd onder 200 mensen naar de effectiviteit van 1 á 2 Ondevit-behandeling(en). De vragenlijsten werden geretourneerd tijdens de inname van de producten. De producten zijn binnen 3-4 weken op. De lijsten werden binnen de eerste week teruggezonden.


98% van de gevallen heeft verbeteringen gepresenteerd.

5 categorieën werden gehanteerd:
alle symptomen verdwenen
enkele symptomen verdwenen
alle symptomen verminderd
symptomen verminderd
geen enkele verbetering


Het gebeurt dat de mensen hun tweede afspraak annuleren omdat het niet meer noodzakelijk is. Via andere klanten vernamen de therapeuten verdere positieve resultaten over personen die niets meer laten horen.

Aan de hand van analyse van een boek opgesteld over annulering van tweede Ondévit-afspraken en de contacten die wij hebben, zijn wij van mening dat het percentage mensen die geen symptomen meer hebben waarschijnlijk meer is dan de hieronder vermelde 47%. 

Gebruik van geneesmiddelen na de Ondévit behandeling 
Daarnaast is onderzoek verricht naar het gebruik van medicatie voor en na het ondergaan van de Ondévit behandeling. Slechts 17% gaat met dezelfde geneesmiddelen door. 64% gebruikt geen geneesmiddelen meer.