Hoe werkt de Ondévit methode?

De manier waarop de Ondévit-methode werkt is te vergelijken met de streepjescode die we kennen in de supermarkt als we gaan afrekenen bij de kassa.

De informatie op het Ondévit-kaartje kun je vergelijken met de streepjescode, net als die op de boodschappen.

De magneet is te vergelijken met de scanner. Net als de streepjescode op de boodschappen wordt gescand, zo wordt ook de informatie van de kaart gescand door de magneet. De informatie wordt sterk opgenomen door uw lichaam en gaat door naar de computer (onze hersenen). De computer geeft dan weer informatie terug. 


Thuis vult u uw koelkast en kastjes weer aan met de boodschappen die u te kort heeft of nodig had. Het lichaam werkt evenzo; uw huishoudelijke energie komt weer op peil.

Dit proces begint al tijdens de test. De test is daardoor meteen ook behandeling.

 

Aan het einde van de Ondévit-test is heel gericht door de geteste cliënt aangegeven wáár en welke energie er verloren is gegaan. Om uw energieniveau op breder vlak aan te vullen, gaat u naar huis met de uit de test gekomen informatie die is omgezet in ondévit-druppels. Hiervoor is een machine ontwikkeld die exact de informatie om kan zetten in de flesjes met Ondévit-druppels. De druppels zijn een noodzakelijk onderdeel van de test. 


De flesjes zijn uniek voor iedere cliënt.